کاش در راه گذشت از داشته هایمان مثل ابراهیم باشیم

در عید سعید قربان با کمک هایتان در قربانی برای نیازمندان و تامین گوشت مورد نیاز خانواده های نیازمند سهیم باشید...

مشارکت در قربانی؛با مبلغ دلخواه تان امانتدار شمادر توزیع #گوشت_قربانی در میان نیازمندان هستیم.


دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟