زندگی این سه زن را شما نجات دادید‼

از روزی که در پارک و خیابان با بچه هایش زیر سقف آسمان بود تا امروز که زیر سقف خانه آرزوهایش پاک زندگی میکند


دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟