شناسایی کودکان کار و تحت پوشش قراردادن کودکان از طریق مهرآفرین

شناسایی کودکان کار و تحت پوشش قراردادن کودکان از طریق مهرآفرین | 0 دیدگاه | شنبه ۳۰,مرداد,۱۳۹۵ | 1199 نفر
شناسایی کودکان کار و تحت پوشش قراردادن کودکان از طریق مهرآفرین
مددکار مهرآفرین به اتفاق چند تن از یاوران موسسه، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، به منظور شناسایی کودکان کار و تحت پوشش قرار دادن آنها، از مناطق پرآسیب منطقه ۱۸  بازدید کردند.
این بررسی در راستای بهبود شرایط زندگی و تحصیل کودکان کار و خیابان منطقه ۱۸ انجام گرفت که طی بازدیدها، مهرآفرین موفق به شناسایی حدود ۱۵ نفراز این کودکان شد.
به زودی فعالیت های انسان دوستانه مهرآفرین در سطح منطقه ۱۸، به منظور پوشش هرچه بهتر و سازنده تر اهالی این منطقه گسترش خواهد یافت تا کودکان بازمانده ازتحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان در معرض آسیب را تحت حمایت قرار داده و درجهت بهینه سازی شرایط زندگی و تحصیلی آنان گامی موثر برداریم.

گزارش تصویری

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟