کانون جوانان مهرآفرین ادامه کلاس های مهارت زندگی را برگزار کرد

کانون جوانان مهرآفرین ادامه کلاس های مهارت زندگی را برگزار کرد | 0 دیدگاه | شنبه ۰۲,مرداد,۱۳۹۵ | 1299 نفر
کانون جوانان مهرآفرین ادامه کلاس های مهارت زندگی را برگزار کرد
کانون جوانان مهرآفرین (حامی کودکان کاروخیابان)
باکمک یاوران ومددکاران خود درتاریخ ۹۵/۴/۳۰
اقدام به برگزاری ادامه کلاس مهارتهای زندگی وفرزند پروری نمود که در راستای سطح ارتقای فرهنگی خانواده ها وارتباط سالم مابین مادران وفرزندان دختر وپسر وسالم سازی فضای خانواده مددجویان وآموزش به مادران این فرزندان درجهت هشدارهای مراقبتی ومقابله بامخاطرات حین کار وآگاهی از معضلات و مشکلات بیرون از منزل برای کودکانی که درخیابان کار میکنند وهمچنین اصول و فنون ونوع برخورد بامسئله را درقالب کاربردی آموزش دیدند.
درهمین تاریخ وساعت برای فرزندان نیزادامه کلاس آموزش نقاشی وطراحی بوسیله یاور موسسه برگزار شد که با استقبال وشورو شوق کوکان همراه بود وازطرف یاور موسسه تعدادی لوازم طراحی ونقاشی به مرکز اهدا شد.
پس ازخاتمه کلاس ها به هریک از مادران وفرزندانشان بسته ای به عنوان تشویق وهدیه اهدا شد

گزارش تصویری

منبع:

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟