حسام نمی تواند غذا بخورد

حسام نمی تواند غذا بخورد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 109110000 ریال

همین الان کمک می کنم
پسری با یک کلیه/ امیرحسین به دیالیز نیاز دارد

پسری با یک کلیه/ امیرحسین به دیالیز نیاز دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 157025000 ریال

همین الان کمک می کنم
برای پاهای کوچک مهلا

برای پاهای کوچک مهلا

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000000 ریال

همین الان کمک می کنم
لیانا نمی‌تواند آب و غذا بخورد

لیانا نمی‌تواند آب و غذا بخورد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 122530000 ریال

همین الان کمک می کنم
پای زهرا در اثر نرمی استخوان کج شده است

پای زهرا در اثر نرمی استخوان کج شده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000000 ریال

همین الان کمک می کنم
دست این کودک باید جراحی شود

دست این کودک باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100500000 ریال

همین الان کمک می کنم