این غریب آباد دیار خاموشان ایران است . اینجا سیستان است .

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟