امسال هم با کمک هنرمندان و مردم خوبمان بخش اعظم وجه شیرخشک مورد نیاز شیرخواران مهرآفرین تأمین شد

در خانواده بزرگ مهرآفرین بر اساس آخرین آمار مسئول مددکاری در تهران و نوزده نمایندگی هزار و هجده شیرخوار داریم که قبل تر راجع به شرایط شان برایتان نوشته ام . در مهرآفرین تصمیم گرفتیم عید فطر هر سال را برای تامین شیر و غذای این فرشته ها تلاش کنیم هنرمندانی که همواره همراهمان هستند در این کمپین هر ساله سنگ تمام می گذارند و توجهات مردم را به این شیرخواران جلب می کنند . رقم جمع آوری شده امسال بیش از دوبرابر سال گذشته شد . بر اساس آخرین گزارش مالی موسسه رسیدیم به 7/249/290/606 ریال که تاکنون به حساب موسسه واریز شده است البته واریزی ها قطع نشده و همچنان ادامه دارد . تشکر می کنیم از همه کسانیکه در این خیر بزرگ مشارکت کردند . این ویدئو مربوط به مراسم معرفی سفیران مهرآفرین خرداد ماه هشتاد و نه می باشد که رضای صادقی سفیریار مهرآفرین در بین هوادارانش مهرآفرینی کرد و رقم گلریزان آن سال حدود شصت میلیون تومان شد . صادقی امسال نیز با دعوت از طرفدارانش خواست رقم فطریه خود را به شیرخواران تحت حمایت مهرآفرین اختصاص دهند . مفتخریم که مهرآفرین چنین سفیران وفاداری دارد .

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟