مصاحبه جالب و به یادموندنی با تنها دختر بچه ی قربانی

مصاحبه شاهین صمد پور با رعنا قربانی اسید پاشی

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟