این کودک برای راه رفتن باید جراحی شود

این کودک برای راه رفتن باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10855000 تومان

همین الان کمک می کنم
نرجس نمی تواند غذا بخورد

نرجس نمی تواند غذا بخورد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 20000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قلب این کودک سه ساله نیاز به جراحی دارد

قلب این کودک سه ساله نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 8000000 تومان

همین الان کمک می کنم
۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 19099216 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک کنیم قلب رضا به تپیدن ادامه دهد

کمک کنیم قلب رضا به تپیدن ادامه دهد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 15000000 تومان

همین الان کمک می کنم
جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم