نادیا نیاز به گفتاردرمانی و کاردرمانی دارد

نادیا نیاز به گفتاردرمانی و کاردرمانی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 120600000 ریال

همین الان کمک می کنم
آنیتا باید هفته‌ای دوبار دارو تزریق کند

آنیتا باید هفته‌ای دوبار دارو تزریق کند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 189665000 ریال

همین الان کمک می کنم
این کودک شیرخوار باید جراحی شود

این کودک شیرخوار باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 101870000 ریال

همین الان کمک می کنم