آنیتا باید هفته‌ای دوبار دارو تزریق کند

آنیتا باید هفته‌ای دوبار دارو تزریق کند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 184665000 ریال

همین الان کمک می کنم
این کودک شیرخوار باید جراحی شود

این کودک شیرخوار باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100870000 ریال

همین الان کمک می کنم
این کودک برای راه رفتن باید جراحی شود

این کودک برای راه رفتن باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 108550000 ریال

همین الان کمک می کنم
نرجس نمی تواند غذا بخورد

نرجس نمی تواند غذا بخورد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 200000000 ریال

همین الان کمک می کنم
قلب این کودک سه ساله نیاز به جراحی دارد

قلب این کودک سه ساله نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 80000000 ریال

همین الان کمک می کنم
۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

۵ پسر یک خانواده در معرض نارسایی کلیه و کبد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 190992160 ریال

همین الان کمک می کنم