این دختر جوان به علت نابینایی منزوی شده است

این دختر جوان به علت نابینایی منزوی شده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 4100000 ریال

همین الان کمک می کنم