Page 1 - مهرآفرین 31
P. 1

‫فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر‬

‫‪31‬‬

             ‫تابستان ‪1395‬‬

‫کودکان قربانی باندهای‬
‫سازما ‌نیافته‬

                          ‫زندگی دشوار متکدی ‪ ۱۴‬ساله و فرزندش‬

                          ‫فرهاد از ترس پدر شدن‬
                                 ‫به کوه زد‬

                          ‫کوچولوهای مهرآفرین‬

                              ‫در پارک ژوراسیک‬

‫مهرآفرین‬

‫حامیکودکانبدسرپرست‬

‫دهید‬ ‫مطالعه هدیه‬     ‫خانواده هستند‬      ‫دارای‬ ‫کار‬ ‫کودکان‬ ‫فاطمه دانشور‪:‬‬

          ‫ز‬ ‫ا‬ ‫لطفا مجله را پس‬                ‫‪ ۹۰‬درصد‬
   1   2   3   4   5   6